Hồng Thiên nữ trong truyện Mặt Nạ Thủy Tinh

Nhân vật Hồng Thiên Nữ trong truyện bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc đã để lại nhiều ấn tượng cho đến ngày nay. Vậy bạn đã biết gì về nhân vật này? Nhân vật này có điểm gì ấn tượng mà khi nghe tên nhiều người biết đến như vậy. Hãy cùng chúng tôi đọc… Đọc tiếp Hồng Thiên nữ trong truyện Mặt Nạ Thủy Tinh